Web aktualizovaný :

    December 21. 2010 18:45

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Kalkulácia nákladov na vypracovanie diela pre objednávateľa:

 

Názov položky

rozsah

 cenav SK

cena v €

       
Zaúčtovanie prvotných dokladov. Cena za účtovnú položku.

1ks

25,-

0,83

 

 

 

 

Vypracovanie priznania DPH

1ks

500,-

16,60

 

 

 

 

Ekonomické a poradenské služby

1hod

500,-

16,60

 

 

 

 

Styk so správcom dane, poisťovňami

1hod

700,-

23,24

 

 

 

 

Spracovanie ročnej účtovnej uzávierky, vypracovanie výkazov ziskov a strát a súvahy /PO/

1hod

700,-

23,24

 

 

 

 

Spracovanie ročnej účtovnej uzávierky, vypracovanie výkazov príjmoch a výdavkoch majetku a záväzkoch /FO/

1hod

500,-

16,60

 

 

 

 

Vypracovanie daňového

 

priznania

FO
  PO

 

1ks

1ks

 

1500,-

3000,-

 

49,79

99,59

       

Mzdová agenda, vypracovanie poistných výkazov ZP,SP

1zamest.

250,-

8,30

 

 

 

 

 Ceny ostatných služieb nešpecifikovaných v kalkulácii  budú  stanovené dohodou.

 
 
 
 

LINKY

 
Daňové riadiťeľstvo SR
Obchodný register SR
Živnostenský register SR
Ministerstvo financií SR
Zbierka zákonov SR
Ministerstvo hospodárstva
Daňové informácie
Národná Banka Slovenska
Slov. komora daňových poradcov
Slovenská komora audítorov
 
 

KONTAKT

 
 FIFTIE s.r.o.
 Jána Bottu 3
 974 01 Banská Bystrica
 tel.,fax: +421 48 415 60 71
 email: fiftie@fiftie.sk
 www: www.fiftie.sk
 

REKLAMA