Web aktualizovaný :

    December 21. 2010 18:45

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

   Zakladateľom spoločnosti je Ing. Milan Tlučák – ekonóm – účtovník,    asistent daňového poradcu , podniká v oblasti vedenia účtovníctva  a      činnosti ekonomického a účtovného poradcu od roku 1997.

   Hlavným zameraním spoločnosti je poskytovanie komplexných služieb    v oblasti účtovníctva, ekonomiky, daní a podnikania. Špecializujeme sa    na vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva pre podnikateľov /    fyzické osoby so živnostenským listom / a obchodné spoločnosti    s rôznymi predmetmi činnosti.

   V rámci poskytovania našich služieb sú prvoradé :    KVALITA, ODBORNOSŤ, ZODPOVEDNOSŤ, DISKRÉTNOSŤ.

 
 

FIRMA :

 

 

 
 
 

CHCETE SA NÁS OPÝTAŤ?

 

 

 
 

LINKY

 
Daňové riadiťeľstvo SR
Obchodný register SR
Živnostenský register SR
Ministerstvo financií SR
Zbierka zákonov SR
Ministerstvo hospodárstva
Daňové informácie
Národná Banka Slovenska
Slov. komora daňových poradcov
Slovenská komora audítorov
 
 

KONTAKT

 
 FIFTIE s.r.o.
 Jána Bottu 3
 974 01 Banská Bystrica
 tel.,fax: +421 48 415 60 71
 email: fiftie@fiftie.sk
 www: www.fiftie.sk
 

REKLAMA