Web aktualizovaný :

   December 21. 2010 18:45

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

...pripravuje sa !!! ...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINKY

 
Daņové riadi»eµstvo SR
Obchodný register SR
®ivnostenský register SR
Ministerstvo financií SR
Zbierka zákonov SR
Ministerstvo hospodárstva
Daņové informácie
Národná Banka Slovenska
Slov. komora daņových poradcov
Slovenská komora audítorov
 
 

KONTAKT

 
 FIFTIE s.r.o.
 Jána Bottu 3
 974 01 Banská Bystrica
 tel.,fax: +421 48 415 60 71
 email: fiftie@fiftie.sk
 www: www.fiftie.sk
 

REKLAMA