Účtovné a poradenské služby.

Vedenie účtovníctva

vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva pre platiteľov DPH i ostatných

Zakladanie, transformácia a likvidácia spoločností

Zastupovanie pri kontrolách

zastupovanie v styku so správcom dane a poistného pri kontrolách

Spracovanie mzdovej agendy

pracovné zmluvy, registrácia v poisťovniach, výplaty zamestnancov, mesačné poistné výkazy, štvrťročné prehľady, ročné hlásenia a zúčtovania daní, ukončenia pracovného pomeru, odhlásenia z poisťovní, zápočtové listy

Spracovanie účtovnej závierky

spracovanie výkazov účtovnej závierky, poznámok k účtovnej závierke, podkladov k daňovému priznaniu

Účtovné poradenstvo

Ekonomické poradenstvo

Vypracovanie stanoviska k účtovným problémom

Vypracovanie stanoviska k účtovným problémom s dopadom na ekonomiku a dane

About Us

V rámci poskytovania našich služieb sú prvoradé:

  • KVALITA

  • ODBORNOSŤ

  • ZODPOVEDNOSŤ

  • DISKRÉTNOSŤ