Aktuálne.

Vyhodnotenie verejného obstarávania – Ebike a príslušenstvo
Dátum zverejnenia: 03.11.2023
Oznámenie o vyhodnotení ponúk
Príloha
Príloha
Príloha
Príloha
Príloha
Príloha

Výzva na predloženie ponuky – Ebike a príslušenstvo
Dátum zverejnenia: 18.09.2023
Výzva na predloženie ponuky
Príloha č.1
Príloha č.2
Príloha č.3
Príloha č.4

Vyhodnotenie verejného obstarávania – web
Dátum zverejnenia: 12.04.2023
Oznámenie o vyhodnotení ponúk

Výzva na predloženie ponuky – web
Dátum zverejnenia: 10.03.2023
Výzva na predloženie ponuky
Príloha č.1
Príloha č.2
Príloha č.3
Príloha č.4