Naše služby.

Hlavným zameraním spoločnosti je poskytovanie komplexných služieb v oblasti účtovníctva, ekonomiky, daní a podnikania.

Špecializujeme sa na vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva pre podnikateľov / fyzické osoby so živnostenským listom / a obchodné spoločnosti s rôznymi predmetmi činnosti.

  • vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva pre platiteľov DPH i ostatných
  • spracovanie mzdovej agendy – pracovné zmluvy, registrácia v poisťovniach, výplaty zamestnancov, mesačné poistné výkazy, štvrťročné prehľady, ročné hlásenia a zúčtovania daní, ukončenia pracovného pomeru, odhlásenia z poisťovní, zápočtové listy
  • ekonomické poradenstvo
  • účtovné poradenstvo
  • spracovanie výkazu účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve, spracovanie výkazu účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky, spracovanie výkazu účtovnej závierky podnikateľov v podvojnom účtovníctve, poznámok k účtovnej závierke, podkladov k daňovému priznaniu
  • zastupovanie v styku so správcom dane a poistného pri kontrolách
  • vypracovanie stanoviska k účtovným problémom s dopadom na ekonomiku a dane
  • príprava podkladov pre bankové úvery – sprostredkovanie, pomoc pri vybavovaní, výber vhodnej banky
  • sprostredkovanie poistenia
  • zakladanie, transformácia a likvidácia spoločností